Välkommen till Sallasföreningen Sverige

På denna sida kan du läsa mer om hur du kan lära dig att leva med sjukdomen i familjen, hur du får kontakt med andra med samma sjukdom, boka in dig på våra events och mycket annat!


Så här började det:

Det var från början några familjer som uppmärksammades på uppdrag granskning med den här sjukdomen. Fokus då var att samhället inte alltid gör allt dem kan för mindre kända och vanliga sjukdomar. Genom detta knöts allt fler familjer samman som likt de medverkande i inslagen inte hade någon vidare kontakt till andra familjer i liknande situationer.

Därefter har denna förening vuxit fram och det finns idag många familjer och personer som har med detta att göra. Vi har allt sedan dessa träffats så regelbundet som det går för att inte falla i glömska. Du är mer än välkommen att slå dig samman med oss. Det finns inget begränsat antal platser i denna stödförening.

Sallas sjukdom

Sallas sjukdom är en sjukdom som från början dök upp i Finland på 70-talet. Denna sjukdom påverkar hjärnan och skapar genom det utvecklingsstörning & rörelsehinder.

Familjeträffar

Vi som har haft olyckan att drabbas av denna tråkiga sjukdom känner oss ofta mycket ensamma i det då det finns så få diagnostiserade fall i Sverige.

Bra tips

Många som har Sallas i familjen känner sig ofta mycket begränsande och vilket lätt leder till isolering. Detta behöver inte alltid vara fallet.

Vill du prata med oss eller anmäla dig till någon av aktivikteterna?

För att närvara räcker det med att skicka ett mail med din anmälan till kontakt@sallasforeningen.se så kommer du inom kort få ett familjeträffar över hur träffarna kommer att struktureras!

Sponsorer

Utan sponsorer skulle detta vara en mycket torftig förening som tyvärr får alldeles för lite bidrag och uppmuntran från kommunala instanser. Detta tros till största del bero på att diagnosen ännu är relativt okänd vilket gör att de problem som kan finnas runt den här problematiken sällan uppmärksammas.

Tack vare de många snälla och generösa sponsorer som väljer att sponsra våra event, verksamheter och träffar så har vi kunnat köpa in saker som rullstolar, boka föreläsare, ha regelbundna träffar och göra det vi kan för att sprida kunskap och förståelse om denna sjukdom. Vi uppmuntrar dig som drabbad och anhörig starkt att i den mån du kan stötta dessa företag som på ett riktigt generöst sätt gör det möjligt för oss och våra barn att leva ett allt mer uppfyllande liv.

För att bli sponsor kan du skicka ett mail till sponsor@sallasforeningen.se så får du chans till att se liv förändras tack vare din givmildhet!DanskeBank Casino Humana Atlas Rullarnas